گارانتی دو ساله

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

ضمانت بهترین کیفیت

به جهت اطمینان از کیفیت دستگاههای تولیدی  کلیه محصولات این شرکت دارای کارت گارانتی دو ساله میباشد

  • جهت استفاده از خدمات  ،حفظ  کارت گارانتی الزامی است.

  • نصب توسط افراد ماهر و طبق مطالب دفترچه راهنما صورت گیرد.